ข่าวสาร/กิจกรรม

สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย ครบรอบ 15 ปี

สถาบันวิจัยและพัฒนา โดย ดร.ประกอบ ชาติภุกต์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วยผู้บริหาร และบุคลากร สวพ. เข้าร่วมพิธีเปิดงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย ครบรอบ 15 ปี กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย พิธีสงฆ์ พิธีมอบรางวัลบุคคลดีเด่นสาขาต่าง ๆ และผู้ทำคุณประโยชน์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในการนี้ ผู้ที่ได้รับรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่มหาวิทยาลัย ได้แก่ นายพงษ์ศักดิ์ วัชรนุกูลเกียรติ คณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2563 ณ ศูนย์พณิชยการพระนคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร