ข่าวสาร/กิจกรรม

สวพ. ร่วมกับ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ลงพื้นที่ถ่ายทอดเทคโนโลยีและให้คำปรึกษาเชิงลึก ณ วิสาหกิจชุมชนนารีรัตน์ข้าวแต๋นน้ำแตงโม จังหวัดสมุทรสาคร และ วิสาหกิจชุมชนบ้านสารภี จังหวัดสมุทรสงคราม

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมด้วยวิทยากรจากคณะเทคโนโลยี  คหกรรมศาสตร์ ลงพื้นที่ถ่ายทอดเทคโนโลยีและให้คำปรึกษาเชิงลึก  ในกิจกรรมที่ 2 ภายใต้โครงการบริการวิชาการสัญจรสู่ชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จากประเด็นปัญหาและความต้องการรับบริการอย่างเร่งด่วนของกลุ่ม นำโดยวิทยากรจากคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์  เชาวลิต  อุปฐาก  นางสาวเปรมระพี  อุยมาวีรหิรัญ  นายเกชา  ลาวงษา และนางสาวชนิดา  ประจักษ์จิตร วิทยาการจากสถาบันวิจัยและพัฒนา ลงพื้นที่ถ่ายทอดเทคโนโลยีการทำข้าวแต๋นน้ำแตงโม ข้าวแต๋นอัญชัน ข้าวแต๋นบีทรูท น้ำเมี่ยงคำ น้ำหมี่กรอบ หน้าธัญพืช ณ วิสาหกิจชุมชนนารีรัตน์ข้าวแต๋นน้ำแตงโม ตำบลหนองนกไข่  อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ในวันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม 2563 และถ่ายทอดเทคโนโลยีการทำไข่เยี่ยวม้า และไข่เค็มสมุนไพร ณ วิสาหกิจชุมชนบ้านสารภี ตำบลจอมปลวก อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม ในวันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา