ข่าวสาร/กิจกรรม

ทีมนักวิจัย มทร.พระนคร ให้สัมภาษณ์หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ เกี่ยวกับผลงานวิจัยเรื่อง การสร้างนวัตกรรมและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบลหนึ่งผลิต ภัณฑ์ (OTOP) ประเภทขนมหวานพื้นเมืองเพื่อสุขภาพ จ.เพชรบุรี

ดร.ประกอบ ชาติภุกต์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และทีมนักวิจัย ให้สัมภาษณ์หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ เกี่ยวกับผลงานวิจัยเรื่อง การสร้างนวัตกรรมและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบลหนึ่งผลิต ภัณฑ์ (OTOP) ประเภทขนมหวานพื้นเมืองเพื่อสุขภาพ จ.เพชรบุรี ซึ่งได้รับการสนับสนุนทุนจาก มทร.พระนคร และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เกี่ยวกับความเป็นมาของ ขนมหวานเมืองเพชรบุรี ถือเป็นภูมิปัญญาของชาวบ้านที่มีมานานโดยใช้ความหวานของ น้ำตาลในการช่วยยืดอายุขนมแต่หากมองในแง่ของโภชนาการถือ เป็นข้อด้อยในเรื่องสุขภาพสำหรับผู้บริโภค ฉะนั้นโจทย์วิจัยที่ตามมาคือหากลดความหวานลงแล้วทำอย่างไรให้ขนมหวานยังคงมีรูปลักษณ์ รสชาติ กลิ่นและสีสันคงเดิมสามารถเก็บได้นานเหมือนเดิมโดยไม่ใช้วัตถุกันเสีย โดยมี นางสนทนา ธงสุวรรณ (ขนมไทยลูกเจี๊ยบ) นายประวิทย์ เครือทรัพย์ (ลุงอเนกขนมหวานเมืองเพ็ชร์) และนางโสภา มาลัยเลิศ (เค้กสวนปริก) ผู้ประกอบการ ธุรกิจประเภทขนมหวานและเบอเกอรี่ จังหวัดเพชรบุรี เข้าร่วมให้สัมภาษณ์ในครั้งนี้ ทั้งนี้ ขอขอบคุณทีมงานช่างภาพจากกองสื่อสารองค์การ