ข่าวสาร/กิจกรรม

สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.พระนคร ร่วมกับ ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดอบรมโครงการพี่เลี้ยง (กิจกรรมที่ 2) ณ ห้องประชุม คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.พระนคร ร่วมกับ ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดอบรมโครงการพี่เลี้ยง (กิจกรรมที่ 2) ณ ห้องประชุม คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

26 พฤศจิกายน 2563

สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.พระนคร ร่วมกับ ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดอบรมโครงการพี่เลี้ยง (กิจกรรมที่ 2) ณ ห้องประชุม คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

โดยการอบรมดังกล่าว ได้รับเกียรติจาก คุณจิราภรณ์ เหลืองไพรินทร์ เป็นวิทยากรหลักในการบรรยายอบรม พร้อมทีมงานจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ดำเนินการจัดกิจกรรมภายใต้หัวข้อ การยกร่างคำขอสิทธิบัตรและการจัดเตรียมคำขอสิทธิบัตร มีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้นักวิจัยเข้าใจการเขียนยกร่างคำขอ สิทธิบัตร(การประดิษฐ์)/อนุสิทธิบัตร และให้คำปรึกษารายบุคคลในการจัดเตรียมคำขอและการยื่นคำขอ“สิทธิบัตร(การประดิษฐ์)/อนุสิทธิบัตร/การออกแบบผลิตภัณฑ์
ซึ่งกิจกรรมอบรมครั้งนี้ มีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมอบรมจากคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ จำนวนทั้งสิ้น 37 ท่าน

 

สามารถดาวน์โหลดภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่ คลิ๊ก หรือ ตามลิ้งค์ด้านล่าง
https://drive.google.com/drive/folders/1Et62RX8vWS8pf1xEjQBz90XoTJ2d480c?usp=sharing