ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวสาร/กิจกรรม

ขอเชิญชวนส่งผลงานศึกษาวิจัย หรือบทความทางวิชาการด้านแรงงานเพื่อเผยแพร่ในเว็บไซต์ศูนย์วิจัยแรงงานแห่งชาติ (NLRC)

ขอเชิญชวนส่งผลงานศึกษาวิจัย หรือบทความทางวิชาการด้านแรงงานเพื่อเผยแพร่ในเว็บไซต์ศูนย์วิจัยแรงงานแห่งชาติ (NLRC)

💪 กระทรวงแรงงาน 💪

ขอเชิญชวนส่งผลงานศึกษาวิจัย หรือบทความทางวิชาการด้านแรงงานเพื่อเผยแพร่ในเว็บไซต์ศูนย์วิจัยแรงงานแห่งชาติ (NLRC)

📌 ผู้สนใจสามารถส่งผลงานศึกษาวิจัยหรือบทความทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับด้านแรงงาน โดยศึกษารายละเอียดได้ที่ Shorturl.at/qAJKV

☎️ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2232 1419