ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวสาร/กิจกรรม

ขอเชิญเข้าร่วมและนำเสนอผลงาน ในการประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 13

ขอเชิญเข้าร่วมและนำเสนอผลงาน ในการประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 13

🍗 มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 🍗

ขอเชิญเข้าร่วมและนำเสนอผลงาน ในการประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 13

📌 ในวันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม 2565
ณ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

📌 ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิจัย ในการประชุมดังกล่าว โดยลงทะเบียนและส่งผลงานได้ที่ http://www.hu.ac.th/conference

📌 ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

☎️ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 074 200 341