ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวสาร/กิจกรรม

ขอเชิญชวนเข้าร่วมฟังเวที ออนไลน์ ในหัวข้อ “การขอตำแหน่งทางวิชาการรับใช้สังคม ทำอย่างไรให้….ปัง”

ขอเชิญชวนเข้าร่วมฟังเวที ออนไลน์ ในหัวข้อ “การขอตำแหน่งทางวิชาการรับใช้สังคม ทำอย่างไรให้….ปัง”

📢📢 หน่วย บพท. ขอเชิญชวนเข้าร่วมฟังเวที ออนไลน์ ในหัวข้อ “การขอตำแหน่งทางวิชาการรับใช้สังคม ทำอย่างไรให้….ปัง”

โดยมีหัวข้อบรรยายและวิทยากรดังนี้

💚 “การขอตำแหน่งทางวิชาการรับใช้สังคม ทำอย่างไรให้ … ปัง”
โดย รศ.ดร.เจษฎา มิ่งฉาย รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 💚

💛 “เขียนบทความเพื่อลงวารสาร ABC ทำอย่างไร และ วารสารระดับนานาชาติที่เหมาะกับ (นักวิจัยเชิงพื้นที่) เรา”
โดย รศ.ดร.ชิตณรงค์ ศิริสถิตย์กุล และ ผศ.เยาวเรศ ศิริสถิตย์กุล
กองบรรณาธิการวารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ ปีที่ 14-15💛

🗓ในวันจันทร์ที่ 20 กันยายน 2564

⏰เวลา 13.00 – 16.30 น.

🌏ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting

📌 สามารถลงทะเบียนได้ที่ : https://forms.gle/LrjiQyujwxXJXTQB7

(ปิดรับลงทะเบียน วันที่ 19 กันยายน 2564 เวลา 12.00 น.)

หมายเหตุ หน่วย บพท. จะจัดส่งลิงค์ประชุมซูมให้ตามอีเมลที่ลงทะเบียนไว้