ผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา

%e0%b8%9c%e0%b8%ad%e0%b8%aa%e0%b8%b4%e0%b8%87%e0%b8%ab%e0%b9%8c%e0%b9%81%e0%b8%81%e0%b9%89%e0%b8%a7ดร.สิงห์แก้ว ป๊อกเทิ่ง
Dr. Singkaew Pokterng

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
Director of Institute of Research and Development
โทรศัพท์ : 02-665-3777 ต่อ 6099
อีเมล์ : singkaew.p@rmutp.ac.th
%e0%b8%9c%e0%b8%ad%e0%b8%aa%e0%b8%b4%e0%b8%87%e0%b8%ab%e0%b9%8c%e0%b9%81%e0%b8%81%e0%b9%89%e0%b8%a7ดร.สิงห์แก้ว ป๊อกเทิ่ง
Dr. Singkaew Pokterng

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
Deputy Director of Institute of Research and Development
โทรศัพท์ : 02-665-3777 ต่อ 6099
อีเมล์ : singkaew.p@rmutp.ac.th
%e0%b8%94%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%ad%e0%b8%9aดร.ประกอบ ชาติภุกต์
Dr. Prakorb Chartpuk

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย
Deputy Director of Institute of Research and Development
โทรศัพท์ : 02-665-3777 ต่อ 6090
อีเมล์ : prakorb.c@rmutp.ac.th
%e0%b8%9c%e0%b8%ad%e0%b8%aa%e0%b8%b4%e0%b8%87%e0%b8%ab%e0%b9%8c%e0%b9%81%e0%b8%81%e0%b9%89%e0%b8%a7ดร.สิงห์แก้ว ป๊อกเทิ่ง
Dr. Singkaew Pokterng

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการ
Deputy Director of Institute of Research and Development
โทรศัพท์ : 02-665-3777 ต่อ 6099
อีเมล์ : singkaew.p@rmutp.ac.th
%e0%b8%9e%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b9%81%e0%b8%9b%e0%b9%8a%e0%b8%94นางพลอยวรินทร์ รังสิกรรพุม
Mrs. Ployvalin Rangsikanpum

หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
โทรศัพท์ : 02-665-3777 ต่อ 6090
อีเมล์ : ployvalin.r@rmutp.ac.th