ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวสาร/กิจกรรม

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ให้บริการจับคู่ความต้องการด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม ใน “โครงการพัฒนาระบบและแนวทางการเชื่อมโยงความต้องการทางเทคโนโลยีและนวัตกรรม”

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ให้บริการจับคู่ความต้องการด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม ใน “โครงการพัฒนาระบบและแนวทางการเชื่อมโยงความต้องการทางเทคโนโลยีและนวัตกรรม” โดยการจัดทำ Web Portal www.tech2biz.net ซึ่งสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการจับคู่ความต้องการระหว่างนักวิจัยกับผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม โดยเว็บไซต์เปิดให้บริการโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย หากมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถประสานติดต่อได้ที่ คุณจิตราภรณ์ โทรศัพท์ 094 546 8570 อีเมล jittraporn.trf@gmail.com

รายละเอียด : หนังสือ