ประชุมวิชาการ/อบรม/สัมมนา

มหาวิทยาลัยเกริก ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการ “การประชุมเกริกวิชาการระดับชาติ ประจำปี พ.ศ.2561”

มหาวิทยาลัยเกริก ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการ “การประชุมเกริกวิชาการระดับชาติ ประจำปี พ.ศ.2561” ภายใต้หัวข้อ “การขับเคลื่อนงานวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศ” ในวันที่ 29 กันยายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยเกริก ถนนรามอินทรา กรุงเทพมหานคร โดยมีกำหนดส่งตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 17 สิงหาคม 2561 ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.Krirk.ac.th

รายละเอียด : หนังสือ