ข่าวสารทุนวิจัย

การประปานครหลวง (กปน.) เปิดรับข้อเสนอ โครงการวิจัยที่เสนอขอรับการสนับสนุนทุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2562

การประปานครหลวง (กปน.) เปิดรับข้อเสนอ โครงการวิจัยที่เสนอขอรับการสนับสนุนทุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2562 ระหว่างวันที่ 18 ธันวาคม 2561 – 28 กุมภาพันธ์ 2562 รายละเอียดเพิ่มเติม (https://m-wit.mwa.co.thmore_news.php?cid=๓๘)