ประชุมวิชาการ/อบรม/สัมมนา

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ มทร.สุวรรณภูมิ ครั้งที่ 4 “วิจัยเพื่อการพัฒนานวัตกรรมสู่ความยั่งยืน”

มทร.สุวรรณภูมิ ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ มทร.สุวรรณภูมิ ครั้งที่ 4 หัวข้อ "วิจัยเพื่อการพัฒนานวัตกรรมสู่ความยั่งยืน" ระหว่างวันที่ 23-24 เมษายน 2563 ณ อาคาร 20 และ อาคาร 21  มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี โดยสามารถลงทะเบียนส่งผลงานผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ http://www.ruscon.rmutsb.ac.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.สุวรรณภูมิ โทรศัพท์ 0 3570 9097, 09 7270 8866 โทรสาร 0 3570 9097 อีเมล์ : rdi@gmail.com ทั้งนี้ สามารถลงทะเบียนส่งบทคัดย่อ (Adstract) ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 15  พฤศจิกายน 2562

รายละเอียด : หนังสือ