ประชุมวิชาการ/อบรม/สัมมนา

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ขอเชิญร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 12

คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม ร่วมกับวิทยาลัยนานาชาติจีน-อาเซียน (CAIC) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จัดโครงการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 2 (The 2 China -ASEAN International Conference on Tourism, Business, and Social Sciences) ระหว่างวันที่ 11-13 มีนาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ หลักสี่ กรุงเทพมหานคร ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดข้อมูลรายละเอียด ได้ที่ www.dpu.ac.th/caiconf2020 หรือสอบถามข้อมูลได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-954-7300 ต่อ 539, 609 ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562

รายละเอียด : หนังสือ