ประชุมวิชาการ/อบรม/สัมมนา

สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง สถิติเพื่อการวิจัยที่ใช้ได้จริง

สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง สถิติเพื่อการวิจัย ที่ใช้ได้จริง ทั้งนี้ สามารถสมัครผ่านแบบฟอร์มออนไลน์ โดยสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นายสุทัศน์  แจ้โพธิ์ รองผู้จัดการสมาคมฯ ฝ่ายฝึกอบรม E-mail: arm_nb080@hotmail.com และ Facebook: www.facebook.com/arm.red.94

รายละเอียด : หนังสือ