ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวสาร/กิจกรรมประชุมวิชาการ/อบรม/สัมมนา

โครงการส่งเสริมการบริการสังคมสู่การถ่ายทอดเทคโนโลยี (TECHNOLOGY TRANSFER) รุ่นที่ 1 หลักสูตร “TikTok Marketing”

โครงการส่งเสริมการบริการสังคมสู่การถ่ายทอดเทคโนโลยี (TECHNOLOGY TRANSFER) รุ่นที่ 1 หลักสูตร "TikTok Marketing"