หนังสือการ์ตูนส่งเสริมการเรียนสำหรับนักเรียน นักศึกษา

  • การ์ตูนเสริมการเรียนเรื่องระบบสุริยะ
  • นิทานการเรียนสำหรับนักเรียนที่บกพร่องทางการได้ยิน
  • หนังสือแนะนำคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร MCT Life ชีวิตในรั้วสื่อสารมวลชน
  • หนังสือสำหรับวัยรุ่นยุคใหม่ที่ใส่ใจในความสุข
  • ภูมิปัญญาไทยในอดีต

ผลงานของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 โดยได้รับการสนับสนุนจากโครงการส่งเสริมสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเพื่อคนรุ่นใหม่ ขอมหาวิทยาลัยโทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

 

การ์ตูนเสริมการเรียนเรื่องระบบสุริยะ

 

 

นิทานการเรียนสำหรับนักเรียนที่บกพร่องทางการได้ยิน

 

 

หนังสือแนะนำคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร MCT Life ชีวิตในรั้วสื่อสารมวลชน

 

 

ภูมิปัญญาไทยในอดีต

 

 

หนังสือสำหรับวัยรุ่นยุคใหม่ที่ใส่ใจในความสุข