การพัฒนาและออกแบบบรรจุภัณฑ์ร่วมสมัย เพื่อพัฒนาภาพลักษณ์และเพิ่มมูลค่าสินค้าแก่ชุมชน : กรณีศึกษากลุ่มผลิตปลาดุกร้า จังหวัดพัทลุง

“ปลาดุกร้า” เป็นภูมิปัญญาอาหารไทยอันโดดเด่นที่มีผลิตในพื้นที่แถบลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา โดยมีชุมชนทะเลน้อย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง เป็นแหล่งผลิตปลาดุกร้าสำคัญ และมีชื่อเสียง ปัจจุบันผลิตและจำหน่ายโดยใส่ถุงพลาสติกใสปิดปากถุงด้วยความร้อนทำให้

  • ยากต่อการใช้งาน แกะแล้วต้องใช้ให้หมดภายในครั้งเดียว
  • จำหน่ายได้ราคาต่ำ เพราะรูปลักษณ์ของบรรจุภัณฑ์เดิมไม่สวยงาม
  • และเป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม เนื่องจากพลาสติกใช้เวลานานในการย่อยสลาย

ผู้วิจัยจึงได้ออกแบบพัฒนาบรรจุภัณฑ์และตราสัญลักษณ์สินค้าขึ้นมาใหม่ โดยได้แรงบันดาลใจมาจากชุดมโนราห์ซึ่งเป็นศิลปะวัฒนธรรมที่โดดเด่นของภาคใต้

  • ตั้งแต่การเล่นสี รูปทรง ไปจนถึงวัสดุที่โดดเด่นบนชุดมโนราห์
  • อีกทั้งตราสัญลักษณ์ยังได้รับแรงบันดาลใจจากความอ่อนช้อยของท่ารำมโนราห์อีกด้วย

โดยผลงานวิจัยนี้สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและสร้างรายได้เพิ่มให้กับชุมชนอีกด้วย

Cooking : ยำปลาดุกร้าทอด

วัตถุดิบ
1. ปลาดุกร้า

2. พริกขี้หนู

3. หอมแดง

4. มะนาว

 

วิธีทำ Step 1 : ทอดโดยใช้ไฟอ่อนๆ หมั่นกลับตัวปลาเวลาทอดจะได้ไม่ไหม้

 

เมื่อสุกสีจะสวยหอมเย้ายวน เอาขึ้นมาพักน้ำมัน

วิธีทำ Step 2 : เพิ่มรสชาติด้วยซอยพริกขี้หนู หอมแดง บีบมะนาว ก็จะทำให้รสชาติยิ่งขึ้น แต่หากจะปรุงแบบวิธีโบราณคือการย่างด้วยเตาถ่าน จะทำให้ปลาดุกร้าหอมกว่าการทอดด้วยน้ำมันและอร่อยมากขึ้น รับประทานกับข้าวสวยร้อน ๆ ได้เลย

จัดแต่งจาน เพิ่มความสวยงาม น่ารับประทาน