ข่าวสาร/กิจกรรม

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดส่งบทความวิชาการที่เกี่ยวข้องกับด้านกฎหมายและสังคมศาสตร์

Posted on

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดส่งบทความวิชาการที่เกี่ยวข้องกับด้านกฎหมายและสังคมศาสตร์ […]

ข่าวสาร/กิจกรรม

วิทยาลัยสันตพลขอเชิญร่วมส่งบทความวิจัย บทความวิชาการ และบทความปริทัศน์ เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการวิทยาลัยสันตพล

Posted on

วิทยาลัยสันตพลขอเชิญร่วมส่งบทความวิจัย บทความวิชาการ และบทความปริทัศน์ เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการวิทยาลัยสันตพล ทั้งนี้ท่านสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ […]

ข่าวสาร/กิจกรรม

สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมแสดงความยินดีแด่ คณบดีคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น

Posted on

ผู้บริหารและบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมแสดงความยินดีและมอบแจกันดอกไม้แด่  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รัตนพล […]

ข่าวสาร/กิจกรรม

เรื่อง การรายงานผลการดำเนินการโครงการสำคัญภายใต้แผนงานบูรณาการการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิติ และแผนงานบูรณาการฯ ที่ร่วมกับส่วนราชการอื่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

Posted on

ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลจากหน่วยงาน และหัวหน้าโครงการวิจัยที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 […]

ข่าวสาร/กิจกรรม

สวพ. ขอเชิญ อาจารย์ บุคลากร เข้ารับการคัดเลือก นักบริการวิชาการดีเด่น ประจำปี 2561

Posted on

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้เล็งเห็นความสำคัญของการสร้างขวัญและกำลังใจในการทำงานบริการวิชาการของบุคลากรจึงได้จัดให้มีการพิจารณาคัดเลือกนักบริการวิชาการดีเด่นแ ประจำปี 2561 ขึ้น […]