ข่าวสาร/กิจกรรม

ประชุมคณะกรรมการพิจารณาข้อเสนอ โครงการส่งเสริมสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเพื่อคนรุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

Posted on

สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุมคณะกรรมการส่งเสริมสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเพื่อคนรุ่นใหม่ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ […]

ข่าวสาร/กิจกรรม

สวพ. จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักวิจัย หัวข้อ “หลักจริยธรรมการวิจัยพื้นฐานด้านสังคมศาสตร์ และพฤติกรรมศาสตร์ สำหรับนักวิจัยและคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย”

Posted on

23-24 มกราคม 2563 สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.พระนคร […]

ข่าวสาร/กิจกรรม

สวพ. จัดฝึกอบรม “การตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์ชุมชน “ แก่วิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตข้าวแปรรูปข้าวกล้องเตาปูน จ.ราชบุรี

Posted on

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ลงพื้นที่ดำเนินโครงการบริการสังคมสู่ Digital Economy […]

ข่าวสาร/กิจกรรม

ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลคัดเลือกเชิดชูเกียรตินักวิจัยและหน่วยงานบริหารงานวิจัยดีเด่น ประจำปี 2562

Posted on

สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลคัดเลือกเชิดชูเกียรตินักวิจัยและหน่วยงานบริหารงานวิจัยดีเด่น ประจำปี 2562 นักวิจัยดีเด่นด้านการตีพิมพ์ผลงานวิจัย […]