ข่าวสาร/กิจกรรม

สวพ. จัดประชุมคณะทำงานพิจารณาและคัดเลือกข้อเสนอโครงการฯ เพื่อยกระดับ OTOP ด้วย วทน.

Posted on

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดประชุมคณะทำงานพิจารณาและคัดเลือกข้อเสนอโครงการ เพื่อสนับสนุนงบประมาณเพื่อยกระดับ OTOP […]

ข่าวสาร/กิจกรรม

ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลโครงการวิจัยและพัฒนาในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

Posted on

คู่มือการกรอกข้อมูลค่าใช้จ่ายและบุคลากรทางการวิจัยของโครงการวิจัย ปีงบ 2562 และแบบฟอร์ม สถาบันวิจัยและพัฒนา (สวพ.) […]

ข่าวสาร/กิจกรรม

สวพ. ร่วมกับ 9 คณะ ลงพื้นที่เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสำรวจปัญหาความต้องการ ณ พื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางครก อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

Posted on

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมคณาจารย์จากทั้ง 9 คณะ       […]