ข่าวสาร/กิจกรรม

ศูนย์คลินิกเทคโนโลยีสถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.พระนคร ต้อนรับคณะกรรมการจากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการ

Posted on

ศูนย์คลินิกเทคโนโลยีสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ให้การต้อนรับและให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องสำหรับใช้ในการประเมิน แก่คณะกรรมการของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ […]

ข่าวสาร/กิจกรรม

ประชุมพิจารณาข้อเสนอการวิจัยงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

Posted on

สถาบันวิจัยและพัฒนา กำหนดจัดประชุมพิจารณาข้อเสนอการวิจัยงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 […]

ข่าวสาร/กิจกรรม

สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอเชิญส่งบทความเพื่อเผยแพร่ในวารสารพัฒนบริหารศาสตร์(NIDA Development Journal) และ NIDA Case Research Journal

Posted on

สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอเชิญชวนคณาจารย์ นักวิจัยและนักศึกษา ส่งบทความเพื่อเผยแพร่ในวารสารพัฒนบริหารศาสตร์(NIDA […]

ข่าวสาร/กิจกรรม

สถาบันวิจัยและพัฒนา และทีมนักวิจัย มทร.พระนคร รับถ้วยรางวัล Gold Award“งานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2563, Thailand Research Expo 2020”

Posted on

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และทีมนักวิจัยจากคณะคหกรรมศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ […]