ข่าวสาร/กิจกรรม

สวพ.ประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อคัดเลือกผู้ได้รับรางวัล เชิดชูเกียรตินักวิจัย หน่วยงานบริหารวิจัยดีเด่น และรางวัลเชิดชูเกียรตินักวิชาการดีเด่น ประจำปี 2562

Posted on

3 ธันวาคม 2562 สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุมคณะอนุกรรมการ […]

ข่าวสาร/กิจกรรม

สวพ. เข้าร่วมประชุมเครือข่ายสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 4/2562

Posted on

ดร.ประกอบ ชาติภุกต์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วยบุคลากร เข้าร่วมประชุมเครือข่ายสถาบันวิจัยและพัฒนา […]

ข่าวสาร/กิจกรรม

ดร.สุรเชษฐ เดชฟุ้ง นักวิจัย มทร.พระนคร สร้างชื่อเสียงระดับนานาชาติ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้นำคณะนักวิจัยและนักประดิษฐ์ เข้าร่วมประกวดและจัดแสดงสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ในงาน “The International Trade Fair-Ideas, Inventions and New products” (iENA 2019) ณ เมือง นูเริมเบิร์ก สหพันธรัฐเยอรมนี ระหว่างวันที่ 31 ตค – 3 พย. 2562 ที่ผ่านมา

Posted on

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.สุรเชษฐ เดชฟุ้ง อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า หนึ่งในทีมนักวิจัยจากประเทศไทย […]