สำนักงานกิจการยุติธรรม ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการระดับชาติว่าด้วยงานยุติธรรม ครั้งที่ 16

สำนักงานกิจการยุติธรรม ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการระดับชาติว่าด้วยงานยุติธรรม ครั้งที่ 16 ภายใต้หัวข้อ “พัฒนากระบวนการยุติธรรม ลดความเหลื่อมล้ำ นำความยุติธรรมสู่ประชาชน” ระหว่างวันที่ 2 – 3 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี โดยสำรองที่นั่งผ่านระบบลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 2 – 20 กรกฎาคม 2561 ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.oja.go.th

รายละเอียด : หนังสือ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญส่งผลงานวิจัย และเข้าร่วมประชุมวิชาการ The 7th PSU Education Conference “Higher Education for All: Surviving in Times of Change”

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญส่งผลงานวิจัย และเข้าร่วมประชุมวิชาการ The 7th PSU Education Conference “Higher Education for All: Surviving in Times of Change” ระหว่างวันที่ 13 – 14 ธันวาคม 2561 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยส่งผลงานวิจัยเพื่อนำเสนอฯ ได้ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม ถึง 15 กันยายน 2561 ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.psued.org

รายละเอียด : หนังสือ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอประชาสัมพันธ์การขยายเวลาส่ง Abstract ในงานประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอประชาสัมพันธ์การขยายเวลาส่ง Abstract ในงานประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ“The 4th AsiaEngage Regional Conference (AE) 2018” Theme: Rising to the Challenge of SDGs in Asia through University-Community Engagement ในระหว่างวันที่ 26 ถึง 28 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่ โดยขยายเวลาส่งได้ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://asiaengage2018.cmu.ac.th

รายละเอียด : หนังสือ

มหาวิทยาลัยเกริก ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการ “การประชุมเกริกวิชาการระดับชาติ ประจำปี พ.ศ.2561”

มหาวิทยาลัยเกริก ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการ “การประชุมเกริกวิชาการระดับชาติ ประจำปี พ.ศ.2561” ภายใต้หัวข้อ “การขับเคลื่อนงานวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศ” ในวันที่ 29 กันยายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยเกริก ถนนรามอินทรา กรุงเทพมหานคร โดยมีกำหนดส่งตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 17 สิงหาคม 2561 ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.Krirk.ac.th

รายละเอียด : หนังสือ

วิทยาลัยโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 2

วิทยาลัยโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561 ในหัวข้อ The 2nd LIMAC : LIMAC towards Sustainable Development Goals ระหว่างวันที่ 28-31 สิงหาคม 2561 ณ ห้องสัมมนาเอกาทศรถ 210 มหาวิทยาลัยนเรศวร ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://limac.slsc.nu.ac.th

รายละเอียด : หนังสือ