ประชุมวิชาการ/อบรม/สัมมนา

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอเชิญชวนส่งบทความวิจัยเพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติ “มศว วิจัย” ครั้งที่ 12

Posted on

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอเชิญชวนส่งบทความวิจัยเพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติ “มศว วิจัย” ครั้งที่ […]

ประชุมวิชาการ/อบรม/สัมมนา

วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการ การประชุมวิชาการระดับชาติ “เทคโนโลยีภาคใต้วิจัย” ครั้งที่ 9

Posted on

วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการ การประชุมวิชาการระดับชาติ “เทคโนโลยีภาคใต้วิจัย” ครั้งที่ […]

ประชุมวิชาการ/อบรม/สัมมนา

วิทยาลัยดุสิต ขอประชาสัมพันธ์การจัดงานประชุมและสัมมนาระดับนานาชาติ “THE-ICE 12th IPoE Forum 2018”

Posted on

วิทยาลัยดุสิต ขอประชาสัมพันธ์การจัดงานประชุมและสัมมนาระดับนานาชาติ “THE-ICE 12th IPoE […]

ประชุมวิชาการ/อบรม/สัมมนา

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ขอประชาสัมพันธ์และขอเชิญชวนร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1

Posted on

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ขอประชาสัมพันธ์และขอเชิญชวนร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 “พุทธปัญญากับทศวรรษแห่งการพัฒนาที่ยั่งยืน” […]