ข่าวสาร/กิจกรรม

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการบริการวิชาการ เพื่อพัฒนาระบบเศรษฐกิจของชุมชนท้องถิ่น กับ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม

Posted on

ดร.ประกอบ ชาติภุกต์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาระบบเศรษฐกิจของชุมชนท้องถิ่น […]

ข่าวสาร/กิจกรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ การผลิตภัณฑ์หอมระเหยแบบคราฟต์เชิงสร้างสรรค์

Posted on

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ การผลิตภัณฑ์หอมระเหยแบบคราฟต์เชิงสร้างสรรค์ รุ่นที่ 1 […]

ข่าวสาร/กิจกรรม

สวพ. ร่วมกับ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ลงพื้นที่ถ่ายทอดเทคโนโลยีและให้คำปรึกษาเชิงลึก ณ วิสาหกิจชุมชนนารีรัตน์ข้าวแต๋นน้ำแตงโม จังหวัดสมุทรสาคร และ วิสาหกิจชุมชนบ้านสารภี จังหวัดสมุทรสงคราม

Posted on

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมด้วยวิทยากรจากคณะเทคโนโลยี  คหกรรมศาสตร์ ลงพื้นที่ถ่ายทอดเทคโนโลยีและให้คำปรึกษาเชิงลึก […]

ข่าวสาร/กิจกรรม

สวพ. ร่วมกับ 9 คณะ ลงพื้นที่เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสำรวจปัญหาความต้องการ ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม และพื้นที่กลุ่มชุมชน

Posted on

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมคณาจารย์จากทั้ง 9 คณะ  […]