ข่าวสาร/กิจกรรม

สวพ. เข้าร่วมประชุมเครือข่ายสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

Posted on

สวพ. มทร.พระนคร เข้าร่วมประชุมเครือข่ายสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล นำโดย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา […]

ข่าวสาร/กิจกรรม

มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ขอประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในสถาบัน ร่วมส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

Posted on

มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ขอประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในสถาบัน ร่วมส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ โดยสามารถศึกษารายละเอียดและส่งบทความได้ที่ […]

ข่าวสาร/กิจกรรม

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ขอเชิญชวนนักเรียน นิสิต นักศึกษาในระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ส่งผลงานสิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมประกวด

Posted on

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ขอเชิญชวนนักเรียน นิสิต นักศึกษาในระดับมัธยมศึกษา […]

ข่าวสาร/กิจกรรม

มทร.พระนคร ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือสนับสนุนกิจกรรมการดำเนินโครงการ “การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ผ่าน Multi Mentoring System”

Posted on

เมื่อวันจันทร์ที่ 1 ตุลาคม 2561 ดร.ประกอบ […]

ข่าวสาร/กิจกรรม

มทร.พระนคร เข้าร่วมถอดบทเรียนนวัตกรรมสิ่งทอ ณ จังหวัดขอนแก่น

Posted on

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การถอดบทเรียนนวัตกรรมสิ่งทอ” ภายใต้โครงการเพิ่มมูลค่าผ้าทอด้วยนวัตกรรม (จังหวัดกาฬสินธุ์ […]