ข่าวสาร/กิจกรรม

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ขอขยายเวลาการรับบทความเพื่อนำเสนอในประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ “มสธ วิจัย” ประจำปี 2562

Posted on

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ขอขยายเวลาการรับบทความเพื่อนำเสนอในประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ “มสธ วิจัย” ประจำปี […]

ข่าวสาร/กิจกรรม

สถาบันวิจัยและพัฒนา รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว

Posted on

สถาบันวิจัยและพัฒนา รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิจัย จำนวน […]

ข่าวสาร/กิจกรรม

สวพ. จัดประชุมพิจารณาคัดเลือกเชิดชูเกียรตินักวิจัยและหน่วยงานบริหารงานวิจัยดีเด่น ประจำปี 2561

Posted on

สถาบันวิจัยและพัฒนา (สวพ.) จัดประชุมคณะอนุกรรมการคัดเลือกเชิดชูเกียรตินักวิจัยและหน่วยงานบริหารงานวิจัยดีเด่น ประจำปี 2561 […]

ข่าวสาร/กิจกรรม

สวพ. จัดประชุมคัดเลือกเชิดชูเกียรติผู้เป็นนักบริการวิชาการดีเด่น 2561

Posted on

รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานในการประชุมคัดเลือกเชิดชูเกียรติผู้เป็นนักบริการวิชาการดีเด่น ประจำปี 2561 […]