ข่าวสาร/กิจกรรม

โครงการยกระดับคุณภาพงานวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กิจกรรมที่ 2 : การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาบทความวิจัยหรือบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในระดับชาติ

Posted on

สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาบทความวิจัยหรือบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในระดับชาติ ระหว่างวันที่ 25 – […]

ข่าวสาร/กิจกรรม

ประชุมแนวทางการจัดทำคู่มือและเตรียมพร้อมในการทำ SAR สถาบันวิจัยและพัฒนา

Posted on

ดร.สิงห์แก้ว  ป๊อกเทิ่ง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นประธานในการประชุมแนวทางการจัดทำคู่มือและเตรียมพร้อมในการทำ SAR […]

ข่าวสาร/กิจกรรม

สถาบันวิจัยและพัฒนา สำรวจความต้องการ ในการขอรับการบริการวิชาการ

Posted on

ดร.สิงห์แก้ว  ป๊อกเทิ่ง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ดร.ดวงฤทัย […]

ข่าวสาร/กิจกรรม

สถาบันวิจัยและพัฒนา พบผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อร่วมพัฒนามหาวิทยาลัย

Posted on

ดร.สิงห์แก้ว  ป๊อกเทิ่ง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ดร.ดวงฤทัย […]