ข่าวสารทุนวิจัย

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประกาศรับข้อเสนอทุนวิจัยและนวัตกรรม และทุนพัฒนาบุคลากรของประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2563 (ครั้งที่ 2)

Posted on

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประกาศรับข้อเสนอทุนวิจัยและนวัตกรรม และทุนพัฒนาบุคลากรของประเทศ ประจำปีงบประมาณ […]

ข่าวสารทุนวิจัย

ประชาสัมพันธ์ประกาศรับทุนพัฒนาบุคลากรและการวิจัยเพื่อฐานทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2563

Posted on

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) มีความประสงค์ประกาศรับทุนพัฒนาบุคลากรและการวิจัยเพื่อฐานทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2563 […]

ข่าวสารทุนวิจัย

การประปานครหลวง (กปน.) เปิดรับข้อเสนอ โครงการวิจัยที่เสนอขอรับการสนับสนุนทุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2562

Posted on

การประปานครหลวง (กปน.) เปิดรับข้อเสนอ โครงการวิจัยที่เสนอขอรับการสนับสนุนทุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ […]

ข่าวสารทุนวิจัย

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติเปิดรับข้อเสนอการวิจัยมุ่งเป้า ประจำปีงบประมาณ 2562

Posted on

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) […]