ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์คลินิกเทคโนโลยีสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ “แผนปฏิบัติการและแนวทางการขับเคลื่อนงานด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สู่การพัฒนาภูมิภาค ประจำปี 2567–2570” ครั้งที่ 4 (ภาคกลางและภาคตะวันออก)

Posted on

ศูนย์คลินิกเทคโนโลยีสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ “แผนปฏิบัติการและแนวทางการขับเคลื่อนงานด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม […]

ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมเครือข่ายสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

Posted on

ดร.ชลากร อุดมรักษาสกุล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เข้าร่วมประชุมเครือข่ายสถาบันวิจัยและพัฒนา […]

ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการส่งเสริมการบริการสังคมสู่การถ่ายทอดเทคโนโลยี (TECHNOLOGY TRANSFER) รุ่นที่ 1 หลักสูตร “TikTok Marketing”

Posted on

โครงการส่งเสริมการบริการสังคมสู่การถ่ายทอดเทคโนโลยี (TECHNOLOGY TRANSFER) รุ่นที่ 1 […]

ข่าวประชาสัมพันธ์

สวพ. นำคณะอาจารย์ นักบริการวิชาการ และนักวิจัย ลงพื้นที่สำรวจปัญหาและความต้องการของชุมชน ในโครงการบริการวิชาการสัญจรสู่ชุมชน 2566

Posted on

10-11 มกราคม 2566 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร […]

ข่าวประชาสัมพันธ์

การลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาระบบเศรษฐกิจของชุมชนท้องถิ่น ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กับ อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี

Posted on

ดร.ชลากร อุดมรักษาสกุล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และนายปริญ […]