ประชุมวิชาการ/อบรม/สัมมนา

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักวิชาการ นักวิจัย นิสิต เข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ครั้งที่ 18 ประจำปี 2561

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักวิชาการ นักวิจัย นิสิต เข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ครั้งที่ 18 ประจำปี 2561 The 18th International conference of Public Health Sciences เรื่อง “Global and Urban Health Issues in 5.0 Era” ในวันที่ 2 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมแมนดาริน บอลรูม โรงแรมแมนดาริน สามย่าน กรุงเทพฯ ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.cphs.chula.ac.th/www.iccphs.org

รายละเอียด : หนังสือ