ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ในสังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เพื่อก้าวสู่การเป็นนักวิจัยแนวหน้าของประเทศ

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ร่วมกับฝ่ายวิชาการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เปิดรับสมัครอาจารย์ในสังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏ และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทุกสาขาทั่วประเทศ เข้าร่วมพัฒนาศักยภาพในการวิจัย เพื่อส่งเสริมทักษะที่สำคัญสำหรับการทำวิจัย จากเมธีวิจัยอาวุโส สกว. และผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญ

  • รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 ถึง 31 กรกฎาคม 2561
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการ วันที่ 31 สิงหาคม 2651

ผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการ สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ https://goo.gl/WKDMAv ส่งเอกสารการสมัครได้ที่ E-mail : MMS9.ru.ut@gmail.com สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 022788200 ต่อ 8399