ประชุมวิชาการ/อบรม/สัมมนา

สำนักงานกิจการยุติธรรม ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการระดับชาติว่าด้วยงานยุติธรรม ครั้งที่ 16

สำนักงานกิจการยุติธรรม ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการระดับชาติว่าด้วยงานยุติธรรม ครั้งที่ 16 ภายใต้หัวข้อ “พัฒนากระบวนการยุติธรรม ลดความเหลื่อมล้ำ นำความยุติธรรมสู่ประชาชน” ระหว่างวันที่ 2 – 3 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี โดยสำรองที่นั่งผ่านระบบลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 2 – 20 กรกฎาคม 2561 ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.oja.go.th

รายละเอียด : หนังสือ