ข่าวสาร/กิจกรรม

สวพ. พัฒนาช่องทางการตลาดผ่านระบบออนไลน์ แก่ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ผ้าทอ

สถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วยคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น ลงพื้นที่ดำเนินโครงการเพิ่มมูลค่าผ้าทอด้วยนวัตกรรม (จังหวัดกาฬสินธุ์ อุบลราชธานี และบุรีรัมย์) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในกิจกรรมการพัฒนาช่องทางการตลาดผ่านระบบออนไลน์ โดยจัดฝึกอบรมการเพิ่มช่องทางการขายด้วย LnwShop.com แก่ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ผ้าทอในโครงการฯ ณ ห้องเกื้อบุญ โรงแรมริมปาว จังหวัดกาฬสินธุ์ เมื่อวันที่   14 กรกฎาคม 2561 และ โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2561