ข่าวประชาสัมพันธ์

อบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการบริหารข้อมูลและส่งเสริมการใช้งานระบบฐานข้อมูลสารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (NSTIS)

Posted on

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉันทนา […]

ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์คลินิกเทคโนโลยีสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ำผู้ประกอบการเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ การนำเสนอแนวคิดในการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน (Pitching) ภายใต้โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

Posted on

ศูนย์คลินิกเทคโนโลยีสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร นำโดย ดร.ชลากร อุดมรักษาสกุล […]

ข่าวประชาสัมพันธ์

สถาบันวิจัยและพัฒนา งานพัฒนาบ่มเพาะธุรกิจ เข้าร่วมกิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพ ครั้งที่ 3 UBI เครือข่ายภาคกลางตอนล่าง

Posted on

สถาบันวิจัยและพัฒนา งานพัฒนาบ่มเพาะธุรกิจ เข้าร่วมกิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพ ครั้งที่ 3 […]

ข่าวประชาสัมพันธ์

คลินิกเทคโนโลยี สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมกับ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.พระนคร นำเสนอแนวคิดในการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน (Pitching) ภายใต้โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

Posted on

คลินิกเทคโนโลยี สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมกับ ผศ.ดร.วิไลวรรณ ลีนะกุล […]