ข่าวสาร/กิจกรรม

ด้วยมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ขอเชิญร่วมส่งบทความวิจัยและบทความปริทัศน์ (วิชาการ) ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ

ด้วยมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ขอเชิญร่วมส่งบทความวิจัยและบทความปริทัศน์ (วิชาการ) ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร SAU Journal of Science & Technology ทั้งนี้ท่านสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://saujournalst.sau.ac.th หรือติดต่อคุณชุมภูนุช แย้มรู้การ โทรศัพท์ ๐ ๒๘๐๗ ๔๕๐๐ ต่อ ๔๐๔ อีเมล SAUJournalST@sau.ac.th

รายละเอียด : หนังสือ