ข่าวสาร/กิจกรรม

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ขอเชิญชวนนักเรียน นิสิต นักศึกษาในระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ส่งผลงานสิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมประกวด

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ขอเชิญชวนนักเรียน นิสิต นักศึกษาในระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ส่งผลงานสิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมประกวดโครงการ “รางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่” ประจำปี 2562  ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 12 ตุลาคม 2561 ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดและดาวน์โหลดเอกสารได้ทาง http://www.nrct.go.th และ www.inventorday.nrct.go.th

รายละเอียด : หนังสือ