ประชุมวิชาการ/อบรม/สัมมนา

วิทยาลัยดุสิต ขอประชาสัมพันธ์การจัดงานประชุมและสัมมนาระดับนานาชาติ “THE-ICE 12th IPoE Forum 2018”

วิทยาลัยดุสิต ขอประชาสัมพันธ์การจัดงานประชุมและสัมมนาระดับนานาชาติ “THE-ICE 12th IPoE Forum 2018” ระหว่างวันที่ 12-14 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมดุสิต ปริ้นเซส ศรีนครินทร์ และวิทยาลัยดุสิตธานี ศรีนครินทร์ กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://dusitconference.com

รายละเอียด : หนังสือ