ประชุมวิชาการ/อบรม/สัมมนา

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ขอประชาสัมพันธ์การประชุมนานาชาติ “The 3rd i-CoME 2019

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ขอประชาสัมพันธ์การประชุมนานาชาติ “The 3rd i-CoME 2019 (The 3rd International Conference on Management and Entrepreneurship 2019) Best Practices: Synchronizing the Corporate Culture with the Spirit of Innovation, Sustainability, and Good Governance” ระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรม เมโทรโพลภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต โดยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://i-come.petra.ac.id/

รายละเอียด : หนังสือ