ประชุมวิชาการ/อบรม/สัมมนา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 6 “Innovative Research and Education beyond the Future”

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 6 "Innovative Research and Education beyond the Future" ระหว่างวันที่ 18-19 กรกฎาคม 2562 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นายบูคอรีย์  แก้วกับทอง และนางสาวเปรมวดี  โกมลตรี ผ่านอีเมล์ grad.edupsu@gmail.com โทรศัพท์ 086-4892968, โทรสาร 0 7334 8322

รายละเอียด : หนังสือ