มหาวิทยาลัยรังสิตร่วมกับเครือข่ายวิจัยประชาชื่น จัดงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต ประจำปี 2560

มหาวิทยาลัยรังสิตร่วมกับเครือข่ายวิจัยประชาชื่น จัดงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต ประจำปี 2560 (RSU National and International Research Conference 2017) ในวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2560 ณ อาคารดิจิทัล มัลติมีเดีย คอมเพล็กซ์ มหาวิทยาลัยรังสิต ซึ่งการจัดงานดังกล่าวได้จัดทำ CD-ROM Proceedings of National and International Research Conference 2017 ขึ้น ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุมดังกล่าวได้ที่เว็บไซต์ http://rsucon.rsu.ac.th/NationalProceedings2017/ และ http://rsucon.rsu.ac.th/InternationalProceedings2017/