การประชุมวิชาการระดับชาติในวันฉลองครบรอบ 25 ปี ธรรมศาสตร์ ลำปาง ภายใต้หัวข้อ “ปัญจวีสวรรษ ธรรมศาสตร์ลำปาง นำทางประชา พัฒนาสู่สากล”

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง ขอประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติในวันฉลองครบรอบ 25 ปี ธรรมศาสตร์ ลำปาง ภายใต้หัวข้อ “ปัญจวีสวรรษ ธรรมศาสตร์ลำปาง นำทางประชา พัฒนาสู่สากล” ในวันเสาร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10.30 – 16.00 น. ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง โดยสามารถส่งผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการได้จนถึงวันที่ 15 กันยายน 2560 ทั้งนี้สามารถดูรายละอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://www.lampang.tu.ac.th/index.php/conference-main