การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยไม่ยากอย่างที่คิด”

 

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยไม่ยากอย่างที่คิด” ระหว่างวันที่ 27-29 มีนาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ผู้สนใจลงทะเบียนผ่านระบบ http://www.pdms.arda.or.th ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.arda.or.th/personnel.php?id=34

การสัมมนา เรื่อง “ปักหมุดพื้นที่วัฒนธรรม : ฐานการพัฒนาพื้นที่”

สถาบันคลังสมองของชาติ ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการสัมมนา เรื่อง “ปักหมุดพื้นที่วัฒนธรรม : ฐานการพัฒนาพื้นที่” ในวันพุธที่ 15 มีนาคม 2560 ณ ห้องเซฟไฟร์ 1-2 ชั้น 2 โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค ถ.ราชปรารภ กรุงเทพฯ ผู้สนใจลงทะเบียนออนไลน์ที่  http://www.knit.or.th/web/2017/01/pcs4/  ภายในวันที่ 10 มีนาคม 2560

ขอเชิญเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ขอเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ รางวัลผลงานวิจัย รางวัลวิทยานิพนธ์ ประจำปี 2560 และรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2561 ผู้สนใจสามารถส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 28 เมษายน 2560 โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ www.nrct.go.th และ www.inventorday.nrct.go.th

การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลครั้งที่ 9 และการประชุมวิชาการนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 8

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทั้ง 8 แห่ง กำหนดจัดการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลครั้งที่ 9 และการประชุมวิชาการนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 8 ในหัวข้องาน “ราชมงคลสร้างสรรค์กับนวัตกรรมที่ยั่งยืนสู่ประเทศไทย 4.0 หรือ Creative RMUT and Sustainable Innovation for Thailand 4.0” ระหว่างวันที่ 2 – 4 สิงหาคม 2560 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี

สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอเชิญอาจารย์/นักวิจัย ส่งบทความเข้าร่วมในงานดังกล่าว โดยสามารถส่งบทความได้ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 31 พฤษภาคม 2560

สามารถศึกษารายละเอียดได้ที่เว็บไซต์  : http://rmutcon2017.rmutr.ac.th

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

โทรศัพท์ : 0 2441 6059 – 60

โทรสาร : 0 2441 6059

โทรศัพท์มือถือ : 08 1256 8595

 

ขอเชิญร่วมนำเสนอผลงานวิจัยทางการจัดการในการประชุมวิชาการระดับชาติ ภายใต้ชื่อ “วลัยลักษณ์วิจัยทางการจัดการ ครั้งที่ 6”

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอเชิญร่วมนำเสนอผลงานวิจัยทางการจัดการในการประชุมวิชาการระดับชาติ ภายใต้ชื่อ “วลัยลักษณ์วิจัยทางการจัดการ ครั้งที่ 6” (WMS Management Research National Conference # 6) ในหัวข้อ “Creativity’s Vale and Innovation” ในวันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.wmsconference.net