ประชุมวิชาการ/อบรม/สัมมนา

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ “มสธ.วิจัย” ประจำปี 2562

Posted on

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ “มสธ.วิจัย” ประจำปี 2562 […]

ประชุมวิชาการ/อบรม/สัมมนา

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ครั้งที่ 13 ประจำปี 2561

Posted on

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ครั้งที่ 13 […]

ประชุมวิชาการ/อบรม/สัมมนา

สถาบันคลังสมองของชาติ ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ “2018 National Co-ordinating Centre for Public Engagement (NCCPE) Conference”

Posted on

สถาบันคลังสมองของชาติ ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ “2018 National Co-ordinating […]

ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ขอประชาสัมพันธ์ร่วมส่งบทความวิชาการ บทความวิจัย บทความปริทัศน์

Posted on

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ขอประชาสัมพันธ์ร่วมส่งบทความวิชาการ บทความวิจัย บทความปริทัศน์ และบทวิจารย์หนังสือ […]

ประชุมวิชาการ/อบรม/สัมมนา

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 15

Posted on

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 15 ภายใต้คำขวัญ […]